Länets största vindkraftpark diskuterades

Tidigast om ett år kan länets hittills största vindkraftanläggning stå på plats på lågfjällen Storrun och Frösörun i Olden. Det handlar om 12 stycken 125 meter höga vindkraftverk.

I går kväll möttes bybor och representanter för Borevind vid ett informationsmöte i Byhuset i Olden.

Oldens byalag har i yttranden under beredningen av ärendet uttalat oro över att vindkraftverken ska ha en negativ inverkan på natur- och friluftsliv. Man befarar också att projektet inte kommer att ge några bestående effekter för ortens fortlevnad. Det är erfarenheter man har från ett flertal stora vattenkraftsutbyggnader under tidigare decennier, menar byalaget.
- Men vi vill på olika sätt bidra till en positiv utveckling för bygden, sade Borevinds projektansvarige Magnus Mattsson.

- Vindkraftsanläggningen skulle bland annat kunna innebära ett par årsarbetstillfällen till orten.

Borevind vill också diskutera fondering av medel från vindkraftsanläggningen till utveckling för bygden med byalaget, förklarade Magnus Mattsson.

Förbättrad mobiltelefontäckning och ett underlag för bredbandsutbyggnad skulle kunna bli andra bieffekter av vindkraftssatsningen, enligt Borevind.

Vid mötet deltog också Toivo Comén från Offerdalsvind för att berätta om erfarenheter av att äga och driva vindkraftverk i form av en ekonomisk förening.

Borevind har sagt sig vilja stötta sådana initiativ när det gäller Oldenkraftverken - om det skulle finnas ett lokalt intresse.

- Det kräver ett enormt engagemang, tid och pengar för att genomföra, var Toivo Coméns slutord till byborna.

För att vindkraftsparken i Olden ska bli av återstår fortfarande klartecken från länsrätten och miljödomstolen.