Stort behov av lärare i länet

Det finns fler lediga lärarjobb i lönet i år än förra året. Mest ökar efterfrågan på personal till förskolor och fritidshem.

Totalt i länet behövs 80 fler lärare i år jämfört med i fjol.

Flest lediga lärarjobb finns det i Strömsund.