Postens nya rutiner skapar problem

Postens nya rutiner gör att företagare i Västra Härjedalen får sämre konkurrensmöjligheter.

Eftersom posten kommer så sent till Funäsdalen, finns det i praktiken ingen möjlighet för företagarna att svara med tillbakagående post.

- Företagen här ger alltså en mycket sämre kundservice, idag är kraven att du ska kunna svara fort, mycket går fortfarande med den gamla snigelposten, säger företagarföreningens Rolf Arne Ulleus till Radio Jämtland.

Som vi tidigare berättat har posten omorganiserat och personalen fick 26 mil extra att köra om dagarna.

Som ett resultat av nyordningen sa flera av de anställda upp sig.

Nu vill Rolf Arne Ulleus se hur det funkar med den nya personalen men han hade gärna sett en återgång till en lokalt sorterad post.

Mer om det här i både länsnyheterna och programmet Direkt i eftermiddag.