Allt fler söker till Mittuniversitetet

Antalet ansökningar till Mittuniversitetet ökar. Till utbildningar som startar till hösten har Mittuniversitetet fått 14 procent fler ansökningar i år jämfört med i fjol.

Ökningen är mycket större vid Mitthögskolan än i landet som helhet.
   Särskilt populära utbildningar är det nya idrottsvetenskapliga programmet, sjuksköterskeutbildningen och socionomprogrammet.