Åtal mot länsbo som ägde 909 företag

En företagare från länet åtalas nu av Ekobrottsmyndigheten för att mot reglerna startat 909 så kallade lagerbolag. Dessutom ingår grovt bokföringsbrott i åtalspunkterna.

Enligt åtalet har länsbon i flera år bildat sammanlagt 909 så kallade lagerbolag. Lagerbolag i sig är inte olagliga men mannen har i strid med aktiebolagslagen lånat ut 158 av dom. Dessutom har han struntat i bokföringen för att dölja sin verksamhet. Åklagaren vill att bokföringsbrotten ska bedömas som grova.

Mannen har använt aktiekapital i ett av sina två bolag för att komma upp i de 100 000 som krävs i aktiekapital för att få starta dom nya lagerbolagen. I egenskap av ägare har han sedan gett tillbaka aktierna till sitt bolag på kredit.

Åklagaren yrkar på minst 6 månaders fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroill samt brott mot aktiebolagslagen.