Normala vattennivåer trots snörik vinter

Trots den snörika vintern och trots att det fortfarande ligger mycket snö kvar till fjälls är det bara ett normalår för vattenkraftsbolagen.

Vattenmagsinen i Indalsälven med bland andra Storsjön i Östersund och Håckrenmagasinet i Åre ligger ungefär på den nivå de brukar vid den här tiden på sommaren.
   Trots att nivåerna är normala för årstiden innebär det inte att alla magasin är helt fyllda. De riktigt stora magasinen behöver flera nederbördsrika år för att fyllas och efter en rad magra år går det inte att fylla till exempel Håckrenmagasinet i år.