Inget passagerartapp efter avvecklingen

Antalet jobbresenärer med flyg till och från Frösön kanske inte minskar så kraftigt som befarat efter garnisonsavvecklingen. Betydligt fler Östersundsmilitärer än beräknat har fått jobb på andra garnisonsoner i landet och det kan på kort sikt bli fråga om en del långpendling med flyg.

Luftfartsverket räknade i sin första prognos efter försvarsbeslutet med en nedgång i antalet flygresenärer under 2005 och, framförallt - under 2006. Därefter förväntas de statliga ersättningsjobben resultera i en uppgång i flygpendlingen.

Som vi berättade för en tid sedan var Östersunds flygplats en av de flygplatser i landet där antalet resenärer ökade mest under första halvåret i år. Ökningen var 7 procent jämfört med samma period förra året. Det är en ökning som till största delen beror på fler lågpris- och charterresenärer, bedömer Luftfartsverket.