Inga fler studieplatser till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet får inga fler studieplatser i samband med den stora utökning av antalet universitets- och högskoleplatser som regeringen kommit överens med miljöpartiet de gröna och vänsterpartiet om.

Ytterligare 175 miljoner satsas för att ge totalt 3 500 fler studieplatser under 2005 och 2006.

Flest nya platser, mellan 400 och 500 vardera, får universiteten i Göteborg, Linköping och Stockholm.