Bra för småskalig matproduktion

Regeringen vill nu förbättra möjligheterna för små livsmedelsföretag på landsbygden som till exempel gårdsbutiker, småskalig produktion av köttprodukter och grönsaker.

Därför ska det tas fram en handlingsplan för att stödja de här företagen. Det handlar framförallt om enklare regler, bidrag och utbildning kring dessa frågor.