Fusk i byggbranschen

Nästan varannan chef i byggbranschen är övertygad om att det finns karteller i deras bransch, visar en ny undersökning.

”Detta är en alarmerande hög siffra” skriver Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren på Dagens Nyheters debattsida.

Det är Konkurrensverket som låtit ARS Research AB ställa frågor till 600 chefer inom bygg- och anläggningsföretag. Enkäten visar att 46 procent av de tillfrågade tror att karteller finns i deras bransch.

Av dem som tror att det förekommer karteller svarar 27 procent att de förekommer regelbundet/alltid eller ofta. 39 procent tror att risken för att kartellerna avslöjas är låg eller obefintlig.

Enligt Norgren ska Konkurrensverket i höst intensifiera arbetet med att spåra olagliga karteller inom byggbranschen och stämma misstänkta företag. Norgren efterlyser högre böter: ”Karteller ska inte vara lönsamma”.

Dessutom bör stat och kommun utesluta kartellföretag från offentliga upphandlingar och sätta företag som dömts i karantän under flera år. Offentliga aktörer bör se över sina inköpsrutiner, skriver Norgren. Han pekar på att avslöjandet om asfaltkarteller för några år sedan ledde till 25-30 procent lägre priser på vägbeläggningar.