Terrorberedskap i Norge

Terrordåden i London har lett till att man i Norge har höjt säkerhetsåtgärderna kring kungahuset.

Politiets sikkerhetstjenst (PST) - motsvarigheten till svenska SÄPO, har exempelvis säkerhetsgranskat alla svärd-, yx- och spjutbeväpnade statister i bygdespelet om Heilig Olav i Stiklestad.

Skådespelarna - runt hundra personer - ska bilda häck med sina vapen längs vägen när det norska kungaparet nästa lördag besöker Stiklestad.

Det rapporterar norska radion, NRK...