Vård och omsorg

Stor brist på fysioterapeuter - Bräcke kommun söker förgäves

4:28 min

Det är stor brist på fysioterapeuter - sjukgymnaster. I Bräcke kommun saknas sedan länge två fysioterapeuter inom äldreomsorgen, men ingen söker tjänsterna.

Bristen gäller både Jämtlands län och hela landet.

– Det är brist på sjukgymnaster. Vi har sökt en längre tid nu och har inte fått några sökande till tjänsterna, säger Maritha Larsson, biträdande avdelningschef för vård och omsorg i Bräcke kommun.

Hon är mycket bekymrad över bristen på sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som de numera ska kallas.

Det saknas fysioterapeuter på flera håll i Jämtland och Härjedalen, både inom den kommunala vården och omsorgen och inom den regiondrivna primärvården. Monica Berg i Östersund är ledamot i förbundet Fysioterapeuternas styrelse.

Vi har sökt en längre tid nu och har inte fått några sökande till tjänsterna.

– Vi har hamnat mer och mer i en situation där det inte finns sökande till alla lediga tjänster. Det börjar bli ett bristyrke. Både här i Jämtland men även nationellt. Vi hör både från arbetsgivare och kollegor att det är få sökande och ibland ingen alls till de vikariat och tjänster som är ute, säger Monica Berg.

– Det börjar bli en bekymmersam situation på det sättet att det påverkar arbetsmiljön för de som redan arbetar, de får för hög arbetsbelastning. Sedan drabbar det naturligtvis allmänheten också, att man inte får tillgång till sjukgymnastik, fysioterapi, när man behöver det, säger Monica Berg.

I Bräcke har kommunen annonserat efter två fysioterapeuter till äldreomsorgen en längre tid, men få har sökt och ingen har ännu anställts.

Kommunen försöker sätta patienterna i en prioritetsordning, och de som får vänta längre på hjälp är framför allt patienter som behöver ett nytt träningsprogram eller ett särskilt hjälpmedel.

I väntan på sökande till tjänsterna som fysioterapeut har kommunen utbildat så kallade "rehabassistenter", hittills två undersköterskor, som ska kunna hålla gruppgymnastik och ordna hjälpmedel.

Maritha Larsson och hennes kollegor i Bräcke ägnar mycket tid och kraft åt att fundera på vad som kan locka sökande till tjänsterna som fysioterapeut i en glesbygdskommun.

Lönen och villkoren är det inget fel på, menar hon, och nu ska man försöka rekrytera direkt i klassrummen på fysioterapeututbildningarna i landet.