Natur

Kall vår ställer till det för blåbären

Det har inte varit så dålig blåbärssäong i Norrland sedan 2003. Orsaken är den kalla våren och nattfrosten.

-På vissa ställen har nattfrosten frusit sönder blommorna och därmed minskar underlaget för mogna bär, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning vid SLU som varje år genomför bärprognosen.

 Tillgången på blåbär i Norrland kan bli omkring 60 procent av den genomsnittliga tillgången.  Så dålig skörd har det inte varit sedan 2003.

 Ola Langvall tror ändå att det kommer att finnas tillräckligt med bär för att det ska vara lönt att ge sig ut i skogen och plocka. Däremot kan det vara bra att leta efter nya ställen som varit mer skyddade mot de kalla nätterna. Exempelvis på höjder, sluttningar eller där skogen är lite tätare.

Till skillnad från tidigare år blir det ingen prognos över lingonen. Det beror på att anslagen till projektet har minskat i år, vilket också inneburit att prognosen över blåbären framförallt fokuserat på Norrland.