Natur

Samarbetsprojekt ska rädda fjärilar i länet

1:24 min

Ett samarbete mellan Västernorrlands och Jämtlands länsstyrelser och SCA ska rädda utrotningshotade fjärilsarter. Området där arterna ska systematiseras i är Borgsjöområdet.

Fjärilsarterna violett guldvinge och trolldruvemätare tros ha sin kärnpopulation i Borgsjöområdet. Men guldvingen och den svartvit-färgade trolldruvemätare återfinns allt mer sällan och har snart kanske setts för sista gången.

För att försöka rädda de utrotningshotade fjärilsarterna har nu Västernorrlands och Jämtlands länsstyrelser och SCA dragit igång ett projekt.

– Det är viktigt för den biologiska mångfalden, säger Per Sander, koordinator på åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen.  

Enligt Per Sander har den violetta guldvingen minskat med hela 90 procent under de senaste 50 åren. Beträffande trolldruvemätaren är en konkret minskning svår att säkerställa, men däremot ska en bristande naturlig dynamik i granskogen, där arten lever, ha skapat luckor i ekosystemet vilket lett till en tillbakatryckt art.

För att avgränsa sitt arbete har projektgruppen begränsats sig till att utgå i synnerhet ifrån Borgsjöområdet, det i särklass mest artrika området i Västernorrland. 

– Det gäller att kraftsamla på platser där man kan nå framgång, säger Per Sander. 

För snart ett halvår sedan togs det gemensamma beslutet att se över hela området för de fjärilsarter som finns i Västernorrland och som är i behov av aktiva åtgärder. 

Vi hoppas att det ska leda till kunskap om var arterna finns

Per Sander hoppas att samarbetsprojektet ska kunna systematisera arbetet med skötselåtgärder i projektområdet. 

– Vi hoppas att det ska leda till kunskap om var arterna finns. Och att vi får andra aktörer med på samma spår så att vi kan åstadkomma den gröna infrastrukturen i landet där arter kan sprida sig och trivas. 

Projektet går under namnet "Fjärilslandskapet vid Jämtkrogen" och är ett samarbete mellan Västernorrlands länsstyrelse, Jämtlands länsstyrelse och SCA Skog.