Livräddning

Barn och ungdomar lär sig rädda liv

2:59 min

Svenska livräddningssällskapet anordnar livräddarläger för barn och ungomar mellan 8-14 år.

Lägret hade i år 22 deltagare som under 3 dagar fick lära sig hur man kan rädda livet på någon som befinner sig i nöd i vattnet. 

Övningarna sker både i inomhusbassängerna på Storsjöbadet och utomhus i sjöar. En av de tre dagarna åkte hela gänget ut till surfbukten för att öva i kallt vatten med vågor. 

– På det här lägret får vi lära oss att livrädda både sig själv och andra, säger Josefin Brandt som är en av ledarna från Svenska Livräddningssällskapet.

– Jag tycker att det är jätteviktigt, för vattnet är farligt om man inte har kunskap. Ju mer kunskap man har desto mer kan man lära sig själv, sina kompisar och familjemedlemmar, säger Josefin. 

André Langeville är en av de barn och ungdomar som är med på livräddarlägret och det är femte gången som han är med och deltar. Han berättar att han har lärt sig mycket på lägret, exempelvis att det är viktigt att tydligt visa att man behöver hjälp om man befinner sig i nöd.

– För att veta om någon behöver hjälp så ska personen vinka med båda armarna i luften, det betyder hjälp i alla språk, vart man än befinner sig, berättar André.