Olav Mølster, jägare från Norge.
1 av 2
Olav Mølster, jägare från Norge. Foto: Privat
Ulrika Båth Bertram, Kommerskollegium.
2 av 2
Ulrika Båth Bertram, Kommerskollegium. Foto: Jörgen Heikki/Sameradion & SVT Sápmi.
Jakt

Ny strid om fjälljakten – norsk jägare anmäler regler

Jägaren Olav Mølster: Besviken på beslutet
2:42 min

En norsk jägare har anmält de nya reglerna kring fjälljakt till Kommerskollegium, skriver Sameradion & SVT Sápmi. Myndigheten anser att Sverige bryter mot EU-rätten.

De senaste åren har Olav Mølster på Florø i Vestlandet jagat ripa norr om Östersund. Småviltjakten i de svenska fjällen har varit eftertraktat bland norska jägare då jakten startar en vecka tidigare i Sverige.

Men i år fick Olav och många andra utländska jägare ställa in resan.

I april beslutade nämligen regeringen att ändra rennäringsförordningens § 3 så att jakten i första hand ska upplåtas för svenska medborgare.

Utländska jägare tillåts jaga småvilt i de svenska fjällen först från 15 september.

-  Jag var uppriktigt besviken över regeringens beslut i april, säger Olav Mølster.

Vände sig till Solvit

Mölster anser att Sveriges beslut strider mot EU-rätten och är diskriminerande mot honom som norsk medborgare enligt § 4 i frihandelsavtalet EES.

Mølster vände sig då till Solvit – en nättjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein. Solvit kan hjälpa till om en medborgare i något av dessa länder upplever att ens rättigheter kränks av ett EU-land.

I Sverige är myndigheten Kommerskollegium ansvarig för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik.

Det är även Kommerskollegium som handlägger ärenden som anmäls till Solvit – och myndigheten har därför också fått anmälan om småviltjakten på sitt bord.

Vill ha svar

Myndigheten har därför skrivit till de nordligaste länsstyrelserna där de vill ha svar hur de bedömer att rättstillämpningen står sig i förhållande till EU-rätten.

Nu väntar Solvit på ett svar från länsstyrelserna - längre än så sträcker sig inte nätverkets inflytande.

Däremot har Kommerskollegium i ett skarpt formulerat yttrande till näringsdepartementet i maj påpekat att den svenska lagstiftningen strider mot EU-rätten och dess principer om fri rörlighet på den inre marknaden.

Kommerskollegium anser att reglerna dels innebär ett handelshinder för företag som säljer tjänster kopplade till jakten, dels hindrar jägare från att köpa dessa tjänster.

-  Det går att motivera handelshindrande regler. Men enligt de utvärderingar som gjorts så finns det inga negativa effekter av utländska jägare. Sveriges motivering för handelshinder är bristfällig och vi ser därför att det strider mot EU-rätten, säger Ulrika Båth Bertram, utredare hos Kommerskollegium.

Bucht backar inte

De tre nordligaste länsstyrelserna har tillsammans med Jordbruksverket utformat föreskrifterna för småviltjakten.

Länsstyrelserna ska i veckan träffas för att gemensamt svara Kommerskollegium när det gäller Olav Mölsters anmälan.

Men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är övertygad om att regeringen kommer att stå fast vid sitt beslut.

-  Absolut. Det finns liknande system i både Danmark och Finland. Jag känner mig trygg i vårt beslut, säger Bucht.

Rennäringsförordningen

3 § Rätt till sådan småviltsjakt och sådant handredskapsfiske som inte bedrivs yrkesmässigt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska upplåtas om
1. någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen,
2. det inte finns något hinder enligt bestämmelserna i 32 § andra stycket rennäringslagen (1971:437), och
3. jakten eller fisket inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen.
   Rätt till småviltsjakt enligt första stycket ska upplåtas till den som är fast bosatt i Sverige. Rätten ska även upplåtas till den som inte är fast bosatt i Sverige, men som omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, den fria rörligheten för kapital, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster, och som har uppnått en närmare anknytning till Sverige. Med närmare anknytning till Sverige avses att personen i fråga äger en fastighet i Sverige, driver näringsverksamhet i Sverige, har anställning i Sverige eller liknande.
   Rätt till småviltsjakt enligt första stycket får även upplåtas till någon annan än den som avses i andra stycket.
   När rätt till annan jakt eller annat fiske upplåts ska personer för vilka jakten eller fisket är av väsentlig betydelse för den egna försörjningen ges företräde. Förordning (2016:901).

Fakta Solvit

SOLVIT är en informell problemlösningsmeka-nism som initierats av EU-kommissionen i syfte att snabbt och pragmatiskt komma tillrätta med hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden.

SOLVIT finns representerat med ett kontor i varje EU-land och (även) i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns SOLVIT hos Kommerskollegium, som har i uppdrag att verka för en väl fungerande inre marknad.

Till SOLVIT kan företag och privatpersoner anmäla hinder som de upplever att myndigheter orsakar genom att inte tillämpa EU-rätten korrekt. Hindret kan också bestå i att den nationella lagstiftningen inte stämmer överens med EU-rätten.

Källa: Kommerskollegium

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".