Glesbygd

Förfallna ödehus kan bli dyr historia för skattebetalarna

5:50 min

Fallfärdiga ödehus riskerar att kosta skattebetalarna i länet miljontals kronor. Flest anmälningar har kommit in i Strömsunds kommun.

Trots upprepade påtryckningar och beslut om rivning står många privatägda fastigheter kvar runt om i kommunerna. I Tåsjödalen i norra Jämtland håller turistföretagaren Lena Harrysson till och hon tycker att alla ödehus i byarna är ett stort problem.

– Det är sönderslagna fönsterrutor och det kan vara skrot. Det ser nedgånget ut och det är ingen bra bild för byn, säger hon. 

Antalet anmälningar om förfallna hus och ovårdade tomter har fördubblats i Strömsunds kommun de senaste fem åren. Förra året kom det in 35 anmälningar till kommunen, vilket är betydligt fler än i alla andra kommuner i länet, det visar en jämförelse som P4 Jämtland gjort.

Ett av husen som flera gånger varit uppe för diskussion och beslut i miljö- och byggnämnden i kommunen är en stor fastighet precis intill vägen i Kroknäset i Tåsjö Östra.

– Det är ett spökhus, säger miljö- och byggnämndens ordförande Lars Andreasson (S).

I våras tog då kommunen beslut om ett så kallat rivningsföreläggande och ett vite på 50 000 kronor i kvartalet tills huset är borta. Detsamma gäller det gamla pensionärshemmet nära kyrkan ute på udden i Alanäs. Fastigheten har samma ägare som butikslokalen i Tåsjö Östra. Även här har miljö- och byggnämnden, för två år sedan, tagit beslut om rivning och vite på 10 000 kronor i månaden.

– Ja först hur det ser ut och sedan börjar det rasa. Tänk om det kommer barn eller vuxna och går där och får det i huvudet. Då är det kanske slut med dem, säger Karin Jern som är en av grannarna till det stora tvåvåningshuset i Alanäs där stora väggsjok med puts och betong fallit ner.

Huset var ett av de första som kommunen sålde ut för en låg summa. Även den gamla yrkesskolan i Hoting, som även den står och förfaller, såldes i samma veva.

Fallfärdiga ödehus är inte bara ett problem i Strömsunds kommun, de finns i hela landet. På regeringens bord ligger nu en utredning som Boverket gjorde för två år sedan. En utredning som pekar ut just ödehus i glesbygd som ett problem, som kommunerna inte har råd att ta tag i. För att rivningskostnaderna riskerar att hamna i knäet på kommunen, på tomter som knappt är värda någonting alls.

Utredningen föreslår bland annat att de ska bli lättare att kräva rivning och att staten ska ge kommunerna ekonomiskt stöd i de fall rivingskostnaden hamnar hos skattebetalarna.

Men än har inget hänt och när P4 Jämtland kontaktar bostadsminister Peter Eriksson (MP) får vi beskedet att han inte vill kommentera nu för att beredning pågår.

Vilket Lars Andreasson (S), utanför butiken i Tåsjö östra, kommenterar så här:

– I Stockholm är en gammal kåk i Tåsjö inget stort problem, men för bygden och för kommunen är det ett jätteproblem. Vem vill flytta till en bygd där det står sådana här exempel?, säger han.  

P4 Jämtland har sökt ägaren till fastigheterna i Östra Tåsjö och Alanäs, men inte lyckats nå honom.