Entréskylt till kommunhuset i Svenstavik, Bergs kommun. Foto: Jörgen Heikki, SR Sámi Radio.
Entréskylt till kommunhuset i Svenstavik, Bergs kommun. Foto: Jörgen Heikki, SR Sámi Radio.
Ny minoritetspolitik

Kommuner: Erkänn samer som urfolk

2:02 min

Flera av länets kommuner och Stockholms universitet har lämnat sina remissvar till utredningen om ny minoritetspolitik.

Peter Egardt (S) är kommunalråd i Älvdalens kommun, som varit en samisk förvaltningskommun sedan 2010.

Han säger att det varit en stor utmaning att leva upp till den nuvarande lagen, där samiska får användas i kontakt med myndigheter och där både barn- och äldreomsorg ska ges på samiska.

– Men för att ta nästa steg så måste samernas status som urfolk erkännas i förhållande till lagen. Får vi ytterligare tryck på oss lagstiftningsmässigt så tvingas vi prioritera detta ännu mer, säger Egardt.

Älvdalen har tillsammans med kommunerna Dorotea, Strömsund, Åre, Berg och Härjedalen i snarlika remissvar skrivit följande: 

Samerna ser sig som Sveriges urfolk och inte som en nationell minoritet i Sverige. Urfolksrättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land. Vi anser att samerna ska nämnas som urfolket samer istället för en nationell minoritet i lagstiftningarna. Regeringen bör även se över ett starkare skydd för samerna.

Det var i juni som regeringens utredare Lennart Rohdin la fram sina förslag om en stärkt minoritetspolitik i Sverige.

Utredningen har varit ute på remiss och över 200 instanser har svarat; de flesta ställer sig bakom de stora dragen i utredningen.

En av de tyngsta remissinstanserna, Sametinget, har dock flera kraftiga invändningar. Så här uttalade sig Sametingets folkvalda politiker vid det senaste plenumet:

Sametinget konstaterar att utredningen inte beaktat det samiska folkets vilja att benämnas som urfolk och inte som nationell minoritet. Sametinget ser även brister i analysen då urfolket samer och de samiska språken knappt omnämns utan snarare osynliggörs i utredningen. Sametinget noterar att utredningen inte varit beredd att värna eller föreslå fler uppgifter till Sametinget.  

Sex kommuner är nu alltså inne på samma linje som Sametinget, nämligen att språkrättigheterna ska utgå från samerna som ett urfolk.

Det skriver också samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet i sitt remissvar, där statsvetaren Ulf Mörkenstam varit en av författarna.

- Sverige har erkänt samerna som både ett urfolk och ett folk med rätt till självbestämmande. Det skiljer samerna från de nationella minoriteterna. Det måste därför utvecklas en svensk urfolkspolitik som utgår från detta, säger Mörkenstam.

Samiska förvaltningskommuner

De sex kommunerna som nu vill se större fokus på samerna urfolksstatus är alla själva en central del i den svenska minoritetspolitiken.

De är så kallade samiska förvaltningskommuner där samiska har en officiell ställning.

Här föreslår utredaren Lennart Rohdin en skärpning av lagen – något som de flesta remissinstanser ställer sig bakom.

Rohdin föreslår att lagtexten ska förtydliga så att förskola och äldreomsorg ska erbjudas helt eller till väsentlig del på finska, samiska eller meänkieli inom förvaltningsområden.

Detta i stället för "helt eller delvis" som lagen säger idag.  

Tre samiska förvaltningskommuner har ännu inte svarat på remissen: Arjeplog och Krokom som fått uppskov samt Östersund på grund av personalbrist avstått.

Minoritetsutredningen i korthet

 • Alla Sveriges kommuner och landsting ska ha skyldighet att ha dokumenterade mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
 • En särskild myndighet ska följa upp tillämpningen av minoritetslagen.
 • Regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan och äldreomsorgen ska överföras från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen.
 • Den nuvarande modellen med förvaltningsområden ska bestå. Deltagandet ska fortsatt vara frivilligt för kommunerna.
 • Lagtexten i minoritetslagen ska förtydligas. Bland annat ska förskola och äldreomsorg erbjudas helt eller till väsentlig del på finska, samiska eller meänkieli inom förvaltningsområden. (I stället för "helt eller delvis" som lagen säger idag).  
 • Förvaltningskommunerna ska ha skyldighet att fråga vårdnadshavare om de vill ha förskola på finska, meänkieli eller samiska.
 • Kommuner ska ha skyldighet att informera äldre som ansöker om omsorg om deras språkliga rättigheter.
 • Regeringen ska utreda möjligheten att inrätta språkcentrum för finska och meänkieli enligt modellen för de samiska språkcentrumen.
 • Skolverket ska granska läromedel för att utforska hur minoriteterna framställs i dem.
 • Statsbidrag till nationella minoriteters organisationer ska minst fördubblas, och det särskilda stöd som lämnas till Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingars riksförbund ska höjas.
   
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista