Jakt

Jägarnas riksförbund vill ha ökad lodjursjakt

Jägarnas riksförbund vill skjuta 95 lodjur i bara Jämtland till våren. Det är en kraftigt ökning på antal djur.

I år fick 79 lodjur skjutas under licensjakten i hela Sverige. Nästa år hoppas 
Jägarnas riksförbund att få igenom ett förslag att skjuta 355 lodjur. 

– Vi tar sikte på riksdagens mål om att det ska finnas 700-1000 lodjur i landet och Naturvårdsverkets mål är 870 stycken, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund. 

I Sverige finns idag cirka 1200 lodjur enligt Jägarnas Riksförbund. 

Slutgiltigt beslut om hur många lodjur som får skjutas under nästa års licensjakt tas av länsstyrelsen i respektive län.