Sjukvård

Mer hemvård ska spara pengar i Region JH

4:46 min

Mer vård i hemmet och minskat behov av vårdplatser blir konsekvenser av nya besparingsåtgärder inom sjukvården, meddelar Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen varslar på fredagen om nya sparförslag för att komma tillrätta med sin dåliga ekonomi.

Förslagen har arbetats fram av vårdens områdeschefer och ska behandlas av regionstyrelsen i januari.

Bland annat ska vårdavdelningar bemannas ner och omvandlas till så kallade lättvårdsavdelningar. Antalet vårdplatser ska också minska, till förmån för mer vård i hemmet.

Sjukvårdsdirektör Lisbet Gibson tycker att förslaget om vård närmare patienten, kallat hemsjukhus, är särskilt intressant. 

– Det här tycker jag är särskilt intressant, säger Lisbet Gibson i ett pressmeddelande. Samtidigt som vi kan effektivisera vården och minska kostnaderna kan vi tydligt förbättra för patienterna att få vård nära eller i det egna hemmet. Det skulle innebära högre vårdkvalitet för medborgarna, färre besök i vården och kortare väntetider på akuten. Dessutom lägre kostnader för ambulanssjukvård och behov av färre vårdplatser, säger hon i pressmeddelandet. 

Förändringar inom sammanlagt sex områden formulerar regionen såhär:

  • Nära vård i samverkan - en ny vårdform närmare patientens hem
  • Ny struktur för vårdplatser – för att snabba på oberoendet av hyrsjuksköterskor. Vårdavdelningar med andra övervakningsnivåer och annan bemanning införs, bland annat så kallad lättvårdsavdelning.
  • En genomgång av alla mottagningar med fokus på nya arbetssätt, stora patientgrupper och produktions- och kapacitetsplanering.
  • En översyn av läkarstrukturen på Östersunds sjukhus – bland annat färre hyrläkare.
  • Minskning av kostnaderna för inhyrda läkare inom primärvården - bland annat pristak för hyrläkare.
  • Administrativ samordning, internkontroll och uppföljning.

Regionen räknar med ett underskott på 220 miljoner kronor bara för år 2017.

Sammantaget tror landstingsledningen att detta ska leda till 70 miljoner i besparingar, men flaggar också för att ytterligare åtgärder på enskilda enheter eller områden.