Sjukvård

Cancersjuka i länet måste åka långt för strålbehandling

1:13 min

Cancervården i de fyra nordliga länen samordnas för att man ska få samma goda vård var man än bor. Men boende i Jämtland måste åka till Sundsvall eller Umeå för strålbehandling.

Det finns nationella riktlinjer och vården ska vara jämlik i hela Sverige, betonar Anna-Lena Sunesson som är tillförordnad chef för RCC norr. Men hon säger också att den norra regionen har sina specifika utmaningar, till exempel de långa avstånden.

Det finns inga planer på att starta strålbehandling i Östersund utan cancersjuka måste även i fortsättningen åka till Sundsvall eller Umeå.

– Vi har ett fint patienthotell, men det är klart det är skillnad om man bor nära eller långt borta, säger Anna-Lena Sunesson.

– Handlar det om botande behandling så tror jag det är väldigt ovanligt att man väljer att inte åka, fortsätter hon. 

Men det finns ändå en start på en onkologiverksamhet i Jämtland.

– Jämtland har gjort en medveten satsning under flera år. Man har utbildat egna läkare till att bli onkologer. Där har man en liten onkologisk verksamhet igång.

Navet för cancervården och cancerforskningen i de fyra nordligaste länen i Sverige finns på Regionalt cancercentrum i Umeå eller RCC norr som det kallas. Här knyter man samman kompetenser från alla sjukhus och alla personalkategorier i arbetsgrupper som jobbar med olika prioriterade områden.

– Du ska få samma trygga behandling oavsett var du bor, säger Anna-Lena Sunesson som är tillförordnad verksamhetschef vid RCC norr.