Omsorg

Undernärd kvinna dog – vårdbolag får kritik

En äldre kvinna dog, till följd av undernäring. Nu riktas kritik mot äldreboendet i Bergs kommun, där kvinnan bodde.

Anhöriga till en äldre kvinna som avled på ett äldreboende i Bergs kommun skrev en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, då de ansåg att kvinnan inte fått i sig tillräckligt med näring på boendet.

Nu riktar IVO kritik mot vårdgivaren på två punkter - bristande uppföljning av den äldres näringsintag och för bristande klagomålshantering och återkoppling till anhöriga.

Trots flera påminnelser och avvikelserapporter från sjuksköterskorna lyckades vårdgivaren inte registrera kvinnans näringsintag, som skulle göras på en lista.

Kvinnan dog sedan, innan uppföljning hunnit göras med dietist.