Skogsbränderna i Jämtland 2018

Skogsbrandläget i Jämtlands län – tisdag morgon

Räddningstjänsten arbetar vidare med de många skogsbränderna i länet och på några ställen, främst i Ragunda och i Härjedalen, beskrevs läget på tisdagsmorgonen som bekymmersamt.

Den stora branden i Pålgård i Ragunda är ännu inte under kontroll, men inga hus eller fast egendom har skadats, och brandfronten är nu någon kilometer från bebyggelse. Under måndagen var det nere på hundratals meter.
Man har förberett en begränsningslinje på ett hygge där man hoppas kunna hejda branden från att fortsätta sprida sig.
Vid närbelägna Näset är branden nu omringad och läget betydligt bättre.

Branden vid Stuguberget som blossade upp under måndagen är nu under efterbevakning.

Mest intensivt är det nu för räddningstjänsten i Härjedalen.

Stora branden i Fågelsjö-Lillåsen är inte under kontroll och i otrolig oländig terräng. Ett område på uppåt 1600 hektar bedöms vara i lågor. Räddningstjänsten är orolig över utvecklingen. Man har ett par helikoptrar till hjälpen där nu men behöver och hoppas få förstärkning från fler helikoptrar under tisdagen.

Till en brand i Lillhärdal-Storbrättan ska man också rekvirera fler helikoptrar och där är är det problem med vattenförsörjningen.

Även på Sonfjället, vid Stor-Ryvålen, försvåras släckningen av den oländiga terrängen, läget betecknas som oklart och även här bedöms möjlighet till förstärkning med helikoptrar som avgörande för utvecklingen.

Hedeviken arbetas också med en brand som under måndagen omfattade en yta på cirka 10 hektar.

I Bergs kommun har räddningstjänsten bra kontroll över branden i trakten av Gillhov och målet är att under dagen kunna lämna över ansvaret till markägare.

Vid Fåker, öster om sjön Näkten pågår efterbevakning av gårdagens brand.
Markägare sköter efterbevakningen av en brand vid Hammartjärnhöjden.

Det säger Jörgen Eriksson, stabschef vid Jämtlands räddningstjänstförbund.

I Åre kommun pågår sedan måndagen släckning av en skogsbrand på södra sidan sjön Liten, mellan Mörsil och Järpen.
22 man från räddningstjänsten i Åre jobbade vid midnatt med släckningen och branden bedömdes då vara under kontroll, enligt räddningsledaren i Åre.

Räddningstjänsten i länet har också vänt sig till MSB med begäran om resurshjälp, bland annat i form av de italienska, speciella brandbekämpningsflygplan som är på väg till Sverige för att hjälpa till.