Skogsbränderna i Jämtland 2018

Brandläget i Jämtlands län – torsdag kväll

De boende i Huskölen och Storån i Härjedalen får idag återvända till sina hem. Detta efter att läget förbättrats vid bränderna runt Kårböle i Ljusdals kommun. I Jämtlands län är brandläget fortsatt stabilt och bränderna i Härjedalen närmar sig ett avslut.

Efter att läget förbättrats vid bränderna i norra Hälsingland kan invånarna i Huskölen och Storån sedan klockan 14 idag återvända hem. Eftersom flera vägart i området är avstängdagår det endast att köra in i Huskölen via väg 724 norrifrån från väg E45. Det går inte att köra till Huskölen söderifrån via Kårböle.

Sedan dess har läget försämrats något vid bränderna i Ängra och Enskogen utanför Kårböle i norra Hälsingland. Elden närmar sig begränsningslinjerna om Räddningstjänsten förstärker med mer släckningspersonal.

Enligt räddningstjänsten blev det under onsdagskvällens åskväder flera blixtnedslag, främst i ett stråk från Offerdal och norröver i länet, som orsakade smärre bränder. Bland annat genom rådigt ingripande från privatpersoner kunde de snabbt släckas innan de hann utvecklas till större, fullskaliga bränder.

Vägen mellan Vänsjö och Korskrogen är avstängd med anledning av bränderna.

Räddningstjänsten Jämtland jobbar nu i varierande omfattning med fyra bränder i länet sedan insatsen vid branden i Pålgård i Ragunda avslutats för deras del och ansvaret för övervakningen där i sin helhet överlämnats till markägare.

I Härjedalen har förbereder räddningstjänsten att markägare ska överta hela ansvaret vid Fågelsjö-Lillåsen-branden. Än så länge finns  räddningstjänst kvar i området, beredd att snabbt rycka in om läget förvärras.

I Storbrättan, nordväst om Lillhärdal, fortsätter släckningsarbetet, bland genom vattenbombning med helikopter. Delar av området har lämnats över till markägare och förhoppningen är att resten ska kunna lämnas över till helgen.

Härjedalens kommun behöver fler frivilliga för att bekämpa bränderna i Fågelsjö och Storbrättan. Insatser som behöver utföras är bland annat transporter och matlagning. För att anmäla sig som frivillig hör man av sig till kommunen, via e-post, på: kommun@herjedalen.se

I Stor-Tävjeåsen i Berg Är branden kontrollerad.

Vid Äxingmyrkullen i Bräcke beskrivs läget på torsdagsmorgonen som stabilt men inte under kontroll. Släckning fortgår och förhoppning finns om att markägare ska kunna ta över även där inom närmsta tiden.

En ny, uppblossande brand i Gäddsjön i Härjedalen, kunde snabbt släckas under onsdagen.

Branden i Trängslet i Dalarna har idag vattenbombats av två flygplan och läget ser bättre ut, men Räddningstjänsten är orolig för varmt och blåsigt väder till helgen.