Domstolarna

Åre kommun stämmer kommunalråds företag

1:13 min

Tvisten mellan Åre kommun och arkitektbyrån bakom renoveringen av kommunhuset i Järpen har gått vidare till tingsrätten.

Kommunen har lämnat in en stämningsansökan mot arkitekten - som är en av Åres ledande centerpartistiska kommunpolitiker.

Can Savran (C) är ett av Åre kommuns nya kommunalråd och tillträdande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Han äger arkitektfirman som anlitats för att renovera kommunhuset i Järpen.

Nu har Åre kommun stämt företaget på 840 000 kronor eftersom kommunen anser att vissa av ombyggnationerna blivit felaktigt utförda.

Det handlar bland annat om ljus- och akustikproblem i ett sammanträdesrum och att kommunen tvingats bygga en ny byggnad för sophantering, vilket man anser har gett kommunen onödiga extra kostnader.

Can Savran säger till P4 Jämtland att han nu tycker det är bra att affärstvisten till slut hanteras. Men att det är olyckligt att kommunen har dröjt så länge med att föra processen vidare mot ett avgörande.

Tingsrätten har öppnat ett tvistemål och arkitektbyrån har på sig till mitten av december att svara på hur man ställer sig till kommunens krav.