FLYGKRISEN

Flygkrisen kan innebära färre turister

1:43 min

Åre-Östersunds flygplats tappar tusentals passagerare första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

För besöksnäringen kan nedgången bli problematisk på sikt, det tror Susanne Norman som är flygplatsdirektör vid Swedavia, norra regionen.
– Vi vet att den framtida besökaren är en internationell gäst, vi är beroende av att flyget fungerar och att vi har ett inrikesnät som matchar besöksnäringens behov, säger hon.

Nedgången är nästan 5 000 resenärer vid Åre-Östersund. Det är en minskning med 3 procent jämfört med första kvartalet 2018. Färre resenärer betyder sämre lönsamhet för flyget, vilket kan innebära färre turer eller nedlagda flyglinjer.

Påverkar utbud och biljettpriser

Det skulle drabba turismen, befarar Susanne Norman som tror att nedgången till stor del är effekter av flygskam-debatten och hon anser att det brådskar med en snabbare utveckling av fossilfria bränslen.

Flygkrisen är besvärlig för Swedavia, som har ett statligt uppdrag att var man än bor ska flyget vara tillgängligt, ett uppdrag som kan bli svårt att upprätthålla om tappet för flygresandet fortsätter.

– Det klarar vi inte, vi har som ambition att det ska finnas två bolag på varje inrikeslinje för att få en konkurrenssituation som ger ett vettigt biljettpris. Det är den största oron, att flygbolagen minskar sin kapacitet, eller inte klarar den ekonomiska pressen och går i konkurs, säger Susanne Norman.