UTÖKAT FÖRBUD

Kritik mot bristfällig information om nya tobakslagen

1:52 min

Folkhälsomyndigheten har inte fått några extra medel för att sprida information om den nya tobakslagen om förbud som träder i kraft den 1 juli.

Rökförbudet utökas till att gälla även bland annat uteserveringar, lekplatser och busshållplatser och det krävs tillstånd för att få sälja tobak, vilket regleras av kommunerna.

De som riskerar att bryta mot lagen är exempelvis fastighetsägare, restauranger och handlare.

En som efterlyser tydligare information är Elisabeth Lif Hagen, medlem i fastighetsägarna i Östersund.

– Vi har ju möten varje månad och vi har inte lyft detta där, så jag tror det är ganska okänt, säger hon till P4 Jämtland.

När lagen klubbades förra året fick Folkhälsomyndigheten uppdraget att ta fram direktiven till bland annat kommunerna, som ska sköta tillsynen. Men några extra medel fick de inte för att sprida informationen.

– Med lagstiftningsarbetet brukar det finnas särskilda resurser för att jobba med informationsinsatser, men i den här ändringen har vi inte fått i uppdrag att jobba med informationen - som är så viktig, säger Josefin Päiviö Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten
 
I andra länder där tobakslagen införts har informationskampanjer till allmänhet och berörda som riskerar bryta mot lagen varit framgångsrika, säger Josefin Päiviö Jonsson.

– Vi vet att det varit en framgångsfaktor, så det hade varit önskvärt för att få en bra effekt av den nya lagstiftningen, säger hon.