Ekologi

Forskare: Avverkningar hotar inte tjäderspel

2:05 min

Det är inte nödvändigt att spara gammal skogen för tjäderns skull. Vår största hönsfågel klarar kalhuggningen, hävdar forskare.

Hör mer i Vetandets värld

– Gammal skog ska få finnas kvar, men den behöver inte finnas kvar för tjädern, säger hönsfågelforskaren Maria Hörnell-Willebrand, dekan och forskningsledare på högskolan i Innlandet i Norge.

Tjäderspelet är nu i full gång

I april och maj kan man runtom i våra skogar höra knäppande tjädertuppar som på spelplatserna försöker imponera på tjäderhönorna.

Många av de här spelplatserna i gammal skog har tack vare EU-direktiv ett starkt juridiskt skydd, men hönsfågelforskaren Maria Hörnell-Willebrand anser att skyddet inte behövs. Tjädern kan lika gärna spela i en tallungskog om den gamla spelplatsen skulle förstöras.

– Det är klart om den får välja fritt så kanske den väljer gammal skog, men det verkar gå lika bra med yngre industriskog så länge man planterar tall.

Tjädern ökar - trots avverkningar

Enligt officiell statistik finns det idag omkring 350 000 tjäderpar i Sverige och efter förra årets varma sommar som var mycket gynnsam för kycklingarna så anser man nu att det finns mycket gott om tjäder i Sverige. Tjädern mår bra just nu, menar Maria Hörnell-Willebrand:

– Ja, det gör den. Den mår bra i Sverige idag och det är nog tack vare att vi har sådana skogar som vi har idag.

Men kalhyggesbruket som man har lyft fram som en hämmande faktor för tjäderpopulationens utveckling och att det på sikt kommer att slå ut den, vad säger du om ett sådant påstående?

– Då skulle vi ha slagit ut den nu och det har vi inte gjort utan vi har en frisk tjäderpopulation i Sverige och den till och med ökar, säger Maria Hörnell-Willebrand.