EU-valet 2019 i P4 Jämtland

Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet vill slåss för demokratin

2:07 min

Demokrati och mänskliga rättigheter är ödesfrågor för EU:s framtid, säger miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke när hon besöker P4 Jämtland.

EU måste införa hårda sanktioner mot medlemsländer som inte följer ingångna avtal, säger hon.

Alice Bah Kuhnke nämner Polen och Ungern som exempel, men också  Slovakien och Italien, där kvinnors rätt att ta beslut om sin egen kropp ifrågasätts. 

Hon pekar också på politiskt tillsatta domstolar som ett annat exempel där demokratin brister. 

Vad kan EU göra - hur öka trycket mot de här länderna?

– EU måste se till att de spelregler, som varje enskilt medlemsland skrivit under att de ska leva upp till, också gör det.

Om man inte gör det?

– Om man inte gör det - vilket nu sker - då ska det finnas ekonomiska sanktioner som svider, säger Alice Bah Kuhnke (MP). 

Hon upprörs över att det redan idag finns system för att hantera medlemsländer som inte följer ingångna avtal.

– Det är ju svenska skattebetalares pengar som går till länder vars regeringar bryter mot mänskliga rättigheter. Det är ju fördjäkligt och elt oacceptabet för mig och för miljöpartiet. Att våra pengar går till Polen och Ungern när de samtidigt kränker kvinnors rättigheter.

– Det där måste vi få slut på och vi måste börja använda de instrument som faktiskt finns. Då måste vi se till att EU vågar använda de verktygen, säger miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke. 

Hör hela intervju här nedan - handlar bland annat om klimatfrågan!