MOTVERKA STÖK

Nattvandring ska öka tryggheten i Strömsund

1:25 min

Enligt polisen och drogförebyggaren i kommunen behövs engagerade vuxna ute på kvällarna i förebyggande syfte.

Intresset för nattvandring har legat nere under några år men nu har engagemanget ökat. Flera vuxna har redan anmält sig efter de informationsträffar som anordnats.

– Vi har saknat den här gruppen, tanken är att vid riskhelger kunna ha engagerade vuxna och föräldrar ute, säger Ylfwa Wistrand, som är drogförebyggande samordnare i Strömsund till P4 Jämtland.

Polisen välkomnar gruppen inte minst för att polisen ibland tvingas åka på larm långt utanför Strömsund, då finns det någon slags trygghet kvar på plats.

– Det handlar om att ha samsyn. Polisen kan inte alltid finnas på plats i alla situationer, vi lever i en händelsestyrd verksamhet och åker på de larm vi får. 

Vad tillför en nattvandringsgrupp i Strömsund?

– Man måste arbeta brett när man talar i termer av trygghet, och med olika aktörer. Nattvandring är en sådan aktör, säger, Jonny Jonsson, områdespolis.