fiberutbyggnaden

Ygeman (S) om uteblivet bredband: "Ett misslyckande"

1:33 min

Bara ett av tio hushåll i utanför tätorterna har snabbt bredband i Strömsunds kommun. Det behövs nya stödformer konstaterar Anders Ygeman (S).

– Det är beklagligt att man har misslyckats. För dom ska ha lika chans att få en snabb uppkoppling som dom som bor i tätare bebyggda områden, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Vad är din lösning?

– Det är att tillföra mer medel och ta fram nya stödformer.

Regeringen har satt som mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. Vid den senaste mätningen har 76 procent av landets hushåll tillgång till fiber, men utanför tätorter är det bara 42 procent.

De nya stödformerna som Anders Ygeman pratar om är än så länge bara på förslag från Post- och telestyrelsen och kommer att dröja minst ett år innan de blir verklighet.

– Det handlar om att man riktar stödet dit vi har vita fläckar. Så ser inte riktigt stödet ut i dag.