VIKTIG FÖR ROVDJUR

Dystra rapporter om fjällämmeln

1:44 min

Det ser ut att bli magert med fjällämmel i år. Under en inventering i Ammarnäs fångades endast två fjällämlar.

Fjällämmeln är viktig föda för fjällräv och rovfåglar och många andra arter på fjället. Är det ett gott lämmelår så blir det ett rikt djurliv på fjället. Men nu visar färska rapporter på ett fattigt lämmelår.

– Jag är besviken. Med tanke på fågelliv och fjällrävar vill man gärna att det ska bli lämlar, men det ser inte så ljust ut just nu.

Under förra veckan gjorde Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet sin vårinventering av sorkar och lämlar på tre platser i den svenska fjällkedjan. Det är i Ljungdalen/Vålådalen, Vindelfjällen och Stora Sjöfallet.

I Ammarnäs hade Länsstyrelsen ute fem fångstlinjer från fjällbjörkskogen och upp på fjällhedarna. Men endast två fjällämlar fångades in. Samma magra reslutat på fjällämmel rapporteras från Stora sjöfallet. Däremot fångades en hel del sork.

Fjällämmeln bygger sina bon under snön och är beroende av ett stabilt snötäcke. Och en förklaring till det svaga lämmelåret kan vara det milda väder som drog in under vårvintern.