Ny rapport

Fortsatt brist på bostäder i Jämtlands län

1:43 min

Fler bostadshus behöver byggas i länet, enligt en ny rapport från Länsstyrelsen. Nya hus byggs i flera kommuner, men långt ifrån tillräckligt.

I Bergs kommun skulle det behöva byggas mer konstaterar Sven-Erik Freskgård som är vd på Bergs hyreshus:

– Det är framförallt här runt Storsjön som vi har brist på bostäder. Det är ganska stor efterfrågan på såna, säger han.

I Östersunds och i Åres tätorter och i södra delarna av Krokoms kommun byggs både flerbostadshus och småhus i kommunal och privat regi. Att det byggs just där beror på att det finns en tillräcklig marknadsmässig efterfrågan. Det är en av slutsatserna som dras i Länsstyrelsens nyskrivna rapport om bostadsmarknaden i Jämtlands län. Nybyggnation i resten av länet är mycket begränsad, särskilt vad gäller flerbostadshus.

Att det inte har byggts tillräckligt i Bergs kommun, det beror på att de svårt att få det att gå ihop då nybyggen ger höga hyror.

– Det är ju främst det ekonomiska naturligtvis. Det är ju så att marknaden här tål ju inte hur höga priser som helst. Det är ju bara att konstatera, säger Sven-Erik Freskgård.