Trygghet

Kartläggning med GPS av otrygga platser i Östersund

2:16 min

En liten GPS-knapp ska bidra till att öka tryggheten i Östersund och flera andra städer i landet.

Det är bostadsbolaget Rikshem som har delat ut 180 GPS-knappar till invånare i Östersund för att kartlägga var man upplever att det finns otrygga platser. Utifrån resultatet ska sedan trygghetskänslan kunna ökas.

– På våra områden kan det handla om att det är buskar som vi kanske måste plocka ner, vi kan behöva förstärka belysning, göra sådana åtgärder, säger André Norberg som är fastighetschef på Rikshem i Östersund.

Östersunds kommun har visat intresse av att få ta del av undersökningens resultat.