Löneökningar och fler elever har ökat kostnaderna för skolan

1:36 min

Högre lärarlöner, ökade lokalkostnader och nyanlända elever är några orsaker till att skolorna går back visar Sveriges Radios granskning.

Det är flera olika faktorer som påverkat skolornas ekonomi mest de senaste åren.

En majoritet av kommunerna i Jämtland anser sig ha påverkats av löneökningar, fler elever och högre lokalkostnader, det visar den enkätundersökning som Sveriges Radio gjort i alla landets kommuner.

Enligt Catarina Julin Nygren som är skolchef i Bräcke kommun är svårigheterna inte elevökningen i sig utan att ställa om från den stora ökningen av nyanlända elever för några år sedan till att det idag har minskat sedan Migrationsverket avvecklat sin verksamhet i Jämtlands län.

– Den stora utmaningen var först att ta emot alla och är nu att anpassa tillbaka när de försvunnit lika fort som de kom, säger Catarina Julin Nygren.

Bräcke kommun har tappat åttio elever på två år och det jobbar nu kommunen med att anpassa sig till. Ett annat problem som nämns av skolcheferna i undersökningen är hur statsbidragen fördelas.

Catarina Julin Nygren anser att systemet inte är rättvist.

– Det är inte lätt för glesbygdskommuner att klara det här, kanske inte är lätt för större kommuner heller men pengarna räcker inte till för de uppdrag vi har, säger skolchefen i Bräcke kommun, Catarina Julin Nygren.