Skolor & utbildning

100 elever måste flytta – Körfältsskolan blir grundsärskola

0:44 min

Ett 100-tal grundskolelever i klasserna F-5 vid Körfältsskolan i Östersund tvingas till nästa läsår söka sig till andra skolor, efter att politikerna beslutat om en ny inriktning för skolan.

Till Körfältsskolan ska under de närmaste åren grundsärskolan i Östersund förläggas i sin helhet, tills den planerade om- och utbyggnaden av Storsjöskolan är klar 2022, där särskolan ska vara en integrerad del.

Det säger Joel Nordkvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersund till P4 Jämtland.

Det var en oenig nämnd som tog beslutet. S, V och Mp lade ner sina röster.