SR Granskar

Projektet som gett skolelever bättre betyg

2:04 min

Från dåligt självförtroende till ett "Go" i organisationen, så beskriver skolchefen i Strömsunds kommun skolarbetet de senaste två åren.

Strömsunds kommun fick för två år sedan ett erbjudande om att gå med i projektet "Samverkan för bästa skola" genom skolverket. Det innebär att kommunen får stöd, hjälp och ett ekonomiskt bidrag på 3,5 miljoner kronor under de tre år som projektet pågår.

– Huvudanledningen till att vi ville göra det här var framförallt för att förbättra våra elevresultat, men också för att skolorna i kommunen skulle bli mer jämställda, säger chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Lars Thorin.

Det har nu gått drygt två år av projektet och det tycks ha gett resultat.

– Vi har gått från att ha ett ganska dåligt självförtroende till att nu få höra från skolverket att allt ser mycket bättre ut och att vi alla har en gemensam syn på vad vi ska jobba på, säger Lars Thorin.

Hur ser det ut med elevresultaten? 

– För killar och nyanlända har betygen gått upp under tiden projektet pågått, säger Lars Thorin.

Projektet pågår fram till slutet av 2019 i samarbete med både skolverket och Mittuniversitetet.