Domstolarna

Miste jobbet efter bildpublicering på Facebook

0:37 min

En kvinnlig anställd vid en av länets kommuner har dömts för brott mot tystnadsplikten, efter att hon lade ut en bild på en vårdtagare vid ett demensboende på sin Facebooksida.

Tingsrätten finner att kvinnan därmed brutit mot det avtal om tystnadsplikt som hon skrev på när hon anställdes.

I domen står det att kvinnan inte kunnat få godkännande för bilden, eftersom vårdtagaren är dement och hon kan därför inte vara säker på att vårdtagaren inte skulle lida men av publiceringen.

Vanligtvis ger den här typen av brott 50 dagsböter, men eftersom kvinnan miste jobbet till följd av sitt handlande döms hon till 30 dagsböter.