Skola

Politikerna oense om Körfältsskolans framtid

2:24 min

I måndags beslutade en oenig Barn- och ungdomsnämnd i Östersund att ett 100-tal elever vid Körfältsskolan från och med nästa år ska söka sig till andra skolor.

Anledningen är att man istället vill samla kommunens alla särskoleelever på Körfältsskolan under två års tid. Sedan ska de flytta vidare till Storsjöskolan.

Beslutet har mötts av kritik från både lärare vid skolan och föräldrar med barn på skolan.

– Det är inget lätt beslut att ta, långt ifrån, och jag förstår de som blir upprörda och känner sig drabbade av det här, säger Joel Nordkvist, moderat ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot förslaget och lade ned sina röster i beslutet.

– I och med att Internationella Engelska Skolan fick ett hyreskontrakt, som Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna beslutade om i kommunfullmäktige i somras, så blev det också spiken i kistan för Körfältsskolan. Det varnade vi för då, och tyvärr så genomförs det nu, säger Mona Modin Tjulin, socialdemokratisk vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.