KLIMATET

Jan Eliasson: Kvinnor och unga är hoppet inför framtiden

2:49 min

Under onsdag och torsdag hålls Sveriges första konferens om klimatets påverkan på ekonomin. En av talarna på konferensen på Frösön är diplomaten Jan Eliasson, som ser både hot och anledningar till hopp.

– Hoten i världen är krigen som blir allt svårare att hantera, klimatfrågan som är en jättelik existentiell fråga samt polariseringen i samhället, säger Jan Eliasson, toppdiplomat och tidigare generalsekreterare i FN.

Men han ser också anledning till hopp; kvinnor, unga och kunskap:

– Jag har sett kvinnors inverkan på fredsarbete och utvecklingsarbete i byarna i Afrika. De påminner om att all verksamhet som FN och Sverige ska bedriva i fattiga länder går ut på att nå människor och kvinnan är nästan alltid garantin för att våra projekt når människan, säger han.

– Unga människor behövs mer än någonsin – inte minst i klimatfrågan. De representerar de som ska få bära det ansvar som vi inte accepterat. Greta är en symbol för detta. Hon har fått fyra miljoner människor att komma ut på en fredag. Det visar den potential som finns i opinionsbildning, säger Jan Eliasson.