Kindbergrättegången

Fotbollförbundet ser över regler efter fallet med Kindberg och ÖFK

1:48 min

I ett nytt förslag förlängs tiden för när klubbar som har någon koppling till ekobrott kan degraderas i seriesystemet.

Under tisdagen föll domen där klubbens före detta ordförande Daniel Kindberg dömdes till 3 års fängelse för bland annat grovt bokföringsbrott. Efter uppmärksamheten kring fallet med Östersunds Fotbollsklubb och Kindberg har ett förslag på nya regler tagits fram av Svenska Fotbollförbundet som vill se en förändring av preskriptionstiden.

Ekonomisk brottslighet har i de flesta fall en preskriptionstid på två månader från att brottet begåtts, vilket innebär att förbundet efter två månader inte längre kan vidta några åtgärder mot dem som brutit mot regler. Det vill nu förbundet ändra till 6 månader för alla ekobrott från och med att domen vunnit laga kraft.

– Vår styrelse föreslår det här till vårt representantskap att man ska ändra preskriptionstiden, så man kan förhålla sig till det på ett annat sätt, säger Svenska Fotbollförbundets chefsjurist Anders Hübinette

Förändringen, som bara gäller degradering till följd av ekonomiska oegentligheter, inom Svenska fotbollen kan börja gälla i slutet av året. Förändringen gäller inte Riksidrottsförbundets bestämmelser.