Kindbergrättegången

Peab om Kindbergdomen: Positivt

2:25 min

I tingsrättsdomen mot Daniel Kindberg döms han och de medåtalade att betala miljonskadestånd till byggbolaget Peab.

Daniel Kindberg dömdes till 3 års fängelse för bland annat grovt bokföringsbrott, men han och de medåtalade ska även betala skadestånd på 9,2 miljoner kronor till det kommunägda bostadsbolaget Östersundshem och 4,4 miljoner till byggbolaget Peab.

– Den här domen gäller ett korruptionsbrott och att samtliga åtalade blev fällda tycker vi är positivt, säger Karin Malmgren chefsjurist på Peab.

Daniel Kindberg var tidigare vd i ett Peab-ägt bolag och en av de andra som dömts var tidigare anställd på Peab.

Hur ser ni på att det här har pågått inom era verksamheter?

– Det är väldigt tråkigt. Men det är ju så att om man agerar i maskopi så är det väldigt svårt att avslöja.

Domen har inte vunnit laga kraft ännu och Daniel Kindberg har meddelat att han kommer att överklaga.