Olyckor

Flera viltolyckor under torsdagskvällen

0:28 min

Det är mycket vilda djur ute på vägarna nu och polisen uppmanar bilister att anpassa hastigheten och avståndet till andra fordon.

Under torsdagskvällen inträffade åtta viltolyckor runt om i länet. Sju av olyckorna var mellan personbil och rådjur. En av olyckorna var personbil och älg.

På polisen hemsida uppmanas bilister att inte köra för nära fordonet framför dig, eftersom vidvinkelseendet minskas och det innebär att det blir svårare att se djur och rörelser i skogsbryn.

Inga personer skadades och eftersöksjägare har skickats ut till olycksplatserna för att kontrollera djuren.