Avfallshantering

Kan bli billigare att slänga sopor i Härjedalen

0:35 min

Avgiften för avfall föreslås minska i Härjedalens kommun, men det är ännu oklart med hur mycket.

En del av avgiften för avfall har de senaste åren gått till sluttäckningen av kommunens två tidigare soptippar i Hede och på Risön.

Nu har det avsatts tillräckligt med pengar och därför föreslår det kommunägda bolaget Vatten och Miljöresurs att kostnaden för att tömma sopkärl sänks, skriver bolaget på deras hemsida. Det framgår dock inte med hur mycket.

Politikerna i kommunstyrelsen ska ta upp frågan den 13 november, där de ska komma med förslag på en ny avgift.