Stadsmiljö

Biblioteksgatans björkar borta – Östersunds alléer förnyas

0:57 min

De senaste månaderna har en efter en av de stora björkarna längs gatan försvunnit vilket är en del i en långsiktig plan för kommande generationer.

Björkallén längs Biblioteksgatan i Östersund har sågats ner, något som har väckt frågor i bland annat sociala medier.

Frida Larsson som är stadsträdgårdsmästare i Östersund förklarar kommunens avverkningsbeslutet så här:

– Det är en långsiktig plan att byta ut och föryngra alléerna här i centrala staden, så vi har jobbat med flera av gatorna, men nu vart det ju väldigt mycket på Biblioteksgatan just i år då, och det beror delvis också på att vi har ett bidrag från Boverket för att få lite mera fart på jobben. Så det ser mycket ut, men det ska bli bra för kommande generationer.