Fiskevård

Bäckröding ska utrotas – nya metoder testas

2:01 min
  • Nya metoder för att utrota bäckröding ska bland annat prövas i två bäckar som rinner ut i Brunfloviken i Storsjön.
  • Syftet med att försöka få bort den inplanterade invasiva fiskarten, genom att plantera ut stora mängder med öring och elfiske, är bland annat att säkra den biologiska mångfalden enligt Gunnar Öhlund, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Det är länsstyrelserna i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland som tillsammans med SLU fått 1,5 miljoner kronor i bidrag för att genomföra projektet.