Företagsekonomi

Kraftig ökning av konkurserna i Jämtlands län

0:31 min
  • Antalet konkurser ökade markant under förra året, 2019, i Jämtlands län. Ökningen var hela 30 procent. 
  • I faktiska tal skedde en ökning från 53 konkurser 2018 till 69 under 2019. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.
  • En begynnande konjunkturavmattning antas vara orsaken och de branscher som är hårdast drabbade är enligt statistiken bygg- och anläggning, följt av restaurangbranschen. Även inom handeln ökar konkurserna, vilket uppges till stor hänga samman med ökad konkurrens från e-handel och höjda lokalhyror.