Vattenbruk

Fiskodling i Strömsund måste tömmas efter bakterieangrepp

1:03 min
  • Jordbruksverket hittade två regnbågslaxar smittade med bakterien BKD i höstas och beslutade att kassarna måste tömmas för sanering.
  • Under en månad ska kassarna vara ovan vattenytan och saneras med högtryckstvätt och rengöringsmedel följt av torkning innan de kan sjösättas igen.
  • Processen kommer att inledas vid islossningen och sätter då stopp för för odlingen under en månad.