coronaviruset

Strömsunds kommun i stabsläge

0:33 min
  • På grund av coronaviruset har Strömsunds kommun gått upp i stabsläge.
  • Kommunen förstärker sin beredskap ytterligare och nyckelpersoner träffas dagligen för att utvärdera information och ta fram underlag för beslut.
  • Ledningen arbetar också med att planera för personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett större utbrott med hög sjukfrånvaro.