Salmonellasmitta

Katter smittade av salmonella

0:36 min
  • Flera katter i Jämtlands län har konstaterats smittade med salmonella.
  • Länsstyrelsen uppmanar kattägare som arbetar med livsmedel att vara extra noga med att följa hygienrutiner i samband med livsmedelsproduktion just nu, för att minska risken för spridning av sjukdomen.
  • Länsstyrelsen avråder även från fågelmatning i närheten av ladugårdar eftersom salmonellasmittade småfåglar kan föra vidare bakterierna till lantbruksdjur och därmed in i livsmedelskedjan.